3D Video Stabilization with Depth Estimation by CNN-based Optimization

Yao-Chih Lee Kuan-Wei Tseng Yu-Ta Chen Chien-Cheng Chen
Chu-Song Chen Yi-Ping Hung
Academia Sinica, Taiwan
National Taiwan University

CVPR 2021